Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαρίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαρίας κ. Προκόπιος Γεωργαντόπουλος εγενήθη έν πειραιεί τω 1932.'Εσπούδασε τήν ιεράν έπιστήμην έν τή Θεολογική σχολή τού Παναπιστημίου Αθηνών.Διάκονος έχειροτονήθη κατά το έτος 1956 καί πρεσβύτερος κατά τό έτος 1960.Υπηρέτησεν ώς 'Εφημέριος, 'Ιεροκήρυξ καί Πνευματικός παρά τή Ιερά Μητροπόλει Πειραιώς.Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαρίας εχειροτονήθη είς τά 26/5/1974.