Συντελεστές

Ευχαριστούμε Βαθύτατα Τους :

Πατήρ Λάμπρος Φρύδας (Πρωτοπρεσβύτερος)
Πατήρ Βασίλειος Καραβασίλης (Οικονόμος)
Αγγελος Ράμναλης (Εκκλησιαστικος Επίτροπος Ενορίας)
Αθανάσιος Γκαγκαλνάς 
(Εκκλησιαστικος Επίτροπος Ενορίας)
Αθανάσιος Γκάρος
(Εκκλησιαστικος Επίτροπος Ενορίας)
Αλέξανδρος Ιατρού
(Εκκλησιαστικος Επίτροπος Ενορίας)

Αθανάσιος Ξενούδης(Πρωτοψάλτης)
Γρηγόρης Κούκδας(Λαμπαδάριος)
Νικόλαος Γραμματίκης(Λαμπαδάριος)
Αντώνιος Μπαλασάς(Νεοκώρος)
Νέκταριος Καραβασίλης (Σχεδιαστής) 
 
που συνέβαλαν για την δημιουργία και την στήριξη του ιστιότοπου του Ιερού Νάου μας