Ζωντανη Επικοινωνια

Απαγορυεόνται Οι Χυδαιολογίες Και Οι Διαπλήξης Στο Chat Οποία παραβιάζει του Κανόνες θα Διαγράφετε και δεν θα μπόρει να μπεί στο chat ξανά (permanent ban)

Οδηγίες 

Στο Κενό κάτω απ το nickname πληκρολογήστε ένα όνομα της επιλογή σας και πατήστε το κουμπί login περιμένετε περιπου 10 δευτερόλεπτα και είστε έτοιμοι να συνομιλήσετε ζωντανά το κένο κάτω απ το password δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί(αφήστετο κενό)